Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

NHÂN VIÊN THƯ KÝ HIỆU TRƯỞNG

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 1 - 2 Years
Salary 8,000,000 - 10,000,000 VND
Industry Education /Training
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review

Job Description

- Xử lý thông tin và địa điểm đến các nơi dã ngoại, liên hệ đối tác.

- Sắp xếp lịch họp và lên kế hoạch tuần/tháng cho hiệu trưởng.

- Tổng hợp các chứng từ liên quan đến xin nghỉ phép của nhân viên.

- Quản lý cơ sở vật chất.

- Sắp xếp thời khóa biểu cho học sinh.

- Các công việc khác do Hiệu trưởng yêu cầu.

Job Requirement

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Anh, QTKD hoặc tương tự.

2. Tiếng Anh tốt, đặc biệt là dịch thuật.

3. Sắp xếp công việc hợp lý và hiệu quả.

4. Có khả năng quản lý và phối hợp với nhiều bộ phận.

5. Sử dụng thành thạo Microsoft Office.

People also viewed

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.