Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Nhân viên Digital Marketing

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Experiences 2 - 4 Years
Salary Negotiable
Industry Telecommunications, Customer Service, Education /Training, Advertising / PR / Communications
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Lập kế hoạch, triển khai các hoạt động Digital & Social, các hoạt động truyền thông Thương hiệu, truyền thông bán hàng trên các kênh.
- Quản trị website, fanpage và quảng cáo trên các kênh digital & social khác.
- Phối hợp thực hiện, giám sát chất lượng triển khai của Nhà thầu để triển khai chi tiết các hoạt động PR, quảng cáo đúng tiến độ & đạt chất lượng.
- Nghiên cứu và đề xuất ứng dụng các hình thức/định dạng quảng cáo mới, nhà thầu tốt trên thị trường phát triển kênh, phương pháp truyền thông và quảng cáo mới, phát triển mạng lưới nhà thầu. Tối ưu hóa các kênh truyền thông PR và quảng cáo.
- Chịu trách nhiệm kiểm soát thông tin, hình ảnh Thương hiệu trên các kênh truyền thông theo quy định của Trường

- Đưa ra ý tưởng, lập kế hoạch và triển khai thực hiện quảng bá hình ảnh của trường trên các phương tiện thông tin.
- Lên ý tưởng tổ chức các sự kiện trong và ngoài trường…
- Thực hiện các chương trình Marketing nhằm tăng data và phát triển thương hiệu.
- Quản lý, giám sát các hình thức quảng cáo

Job Requirement

- Tốt nghiệp các trường đại học về Marketing - PR, báo chí tuyên truyền....v.v
- Chăm chỉ, nhiệt tình, Trung thực, làm việc có trách nhiệm.
- Tiếng Anh giao tiếp

People also viewed

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.