Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Kiến trúc sư thiết kế

Work Location Ho Chi Minh
Job Level Experienced (Non - Manager)
Job Type Permanent
Qualification Bachelor
Experiences 2 - 5 Years
Salary Negotiable
Industry Real Estate, Architect, Arts / Creative Design, Civil / Construction
Deadline to Apply Unlimited
Share Facebook Linkedin Twitter Google Plus Save to my jobs

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tư vấn thiết kế kiến trúc công trình, dự án chi tiết; Tham gia trong nhóm thiết kế ý tưởng (hỗ trợ triển khai các bản vẽ ý tưởng);  Tham gia hỗ trợ công tác triển khai bản vẽ thi công.

-Triển khai bản vẽ thiết kế kiến trúc.

- Phối hợp với các chủ trì thiết kế kết cầu, cơ điện, dự toán trong quá trình thiết kế phương án cũng như triển khai.

- Trình duyệt phương án nội bộ và chủ đầu tư hay các đơn vị liên quan.

Job Requirement

- Tốt nghiệp Đại học (Ưu tiên Đại học Kiến trúc, Đai học Bách khoa)

- Có khả năng sử dụng Revit (ưu tiên), hoặc Acad, 3Dmax, Luninion, SAP.

- Có khả năng sáng tạo, chịu khó, năng động, chịu học hỏi và áp lực công việc.

- Kỹ năng giải quyết vấn đề.

- Có khả năng đưa ra quyết định độc lập và làm việc theo nhóm

 

People also viewed

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.